U rodnoj kući Lavoslava Ružičke održana je završna konferencija EU projekta „Priprema dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole Vukovar“. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.000,00 kuna, od kojih EU sufinanciranje iznosi 2.271.200,00 kuna.

Ovaj projekt dio je Intervencijskog plana grada Vukovara u kojemu su definirana teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju grada Vukovara.

Konferenciji je nazočila zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara, Ivana Mujkić, koja je istaknula kako je ovo posljednja završna konferencija koja se tiče pripreme završne dokumentacije Intervencijskog plana koji je vrijedan 180 milijuna kuna. „Ono što nam sada slijedi je raspisivanje javnih natječaja i početak svih radova. Izuzetno nas veseli što ćemo ovim projektom Ekonomsku školu i mlade preseliti u središte grada, a vjerujem i nadam se kako ćemo omogućiti i nove programe“ kazala je zamjenica Mujkić.

Ravnateljica srednje Ekonomske škole Vukovar, Mira Majstorović zahvalila je Gradu Vukovaru jer je prepoznao važnost ovog projekta u sustavu obrazovanja te ga svrstao među prioritetne. „Projekt ima višestruke koristi - modernizirati će se obrazovna infrastruktura, usavršiti i modernizirati nastava i cjelokupno školovanje naših učenika te će se posljedično poboljšati kvaliteta života u gradu Vukovaru“ zaključila je ravnateljica Majstorović.

Završetkom ovog projekta ispunjen je preduvjet za projekt izgradnje i opremanje nove, moderne i energetski učinkovite zgrade Ekonomske škole sa trodijelnom sportskom dvoranom kao i za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i društvenog sadržaja grada Vukovara.

Voditelj projekta Branko Knežević kazao je kako je projekt izgradnje Ekonomske škole Vukovar sada spreman za provedbu, raspisivanje javne nabave i izvođenje radova. „Ovo je najveći projekt od mirne reintegracije u gradu Vukovaru, a sufinanciran je u iznosu od 96%. Buduća zgrada Ekonomske škole pored specijaliziranih učionica sadržavati će i trodijelnu sportsku dvoranu te vanjska igrališta“ rekao je Knežević, a kazao je i kako je, sukladno izrađenoj dokumentaciji predviđeno vrijeme izgradnje nešto više od 2 godine.

Okvirna vrijednost cjelokupnog projekta izgradnje Ekonomske škole iznosi 90 milijuna kuna.