U sklopu provedbe Programa zaštite divljači na području grada Vukovara, a zbog što kvalitetnijeg provođenja mjera te vođenja brige o sigurnosti građana kao i osiguravanja što je moguće bolje intervencije u slučaju potrebe te sigurnog premještanja divljači iz urbanog područja u njihovo prirodno stanište, Grad Vukovar pribavio je lovačku opremu koja je predana na korištenje Lovačkom društvu „Zrinski“ Vukovar.

Članove društva u prostorima Lovačkog društva "Zrinski" Vukovar posjetili su gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Filip Sušac te pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić gdje im je predana pribavljena oprema - dron opremljen termalnom kamerom radi stvaranja što bolje slike noću, zamke za lisice i fazane te oprema za privremeno uspavljivanje životinja. Vrijednost opreme iznosi 13.222,49 eura s PDV-om.

"Riječ je prije svega o namjeri podizanja sigurnosti življenja građana Vukovara, ali i osiguravanja sigurnosti za životinje koje će na siguran način biti uklonjene iz urbanog područja i premještene u prirodu, i za njih, puno sigurniji ambijent. Naš grad omeđen je prostorom i prirodom koji pogoduje pojavi divljači, a ponekad i još poneke ruševine koje postoje u našem gradu mogu predstavljati sklonište ili nastambu za divlje životinje. U tom slučaju, kroz suradnju s Lovačkim društvom "Zrinski" Vukovar, a zahvaljujući i dojavama naših sugrađana, komunalnoj službi Grada Vukovara te stručnim osobama s kojima surađujemo, građani nemaju razloga za zabrinutost. Potencijalne ugroze kako za građane, tako i za životinje, ovime svodimo na minimum.", dao je zaključiti gradonačelnik Penava.

Lovačko društvo "Zrinski" Vukovar zajedno s Gradom Vukovarom provodi Program zaštite divljači na području grada Vukovara te članovi Lovačkog društva "Zrinski" Vukovar ističu kako će donacija Grada Vukovara uvelike pomoći u provedbi Programa zaštite divljači na području Vukovara. "U suradnji s Gradom Vukovarom provodimo mjere zaštite ovog tipa, gdje zajedno s građanima i policijom najprije omogućavamo sigurnost naših građana, ali i smanjujemo mogućnost šteta u prometu. Cilj je divljač koja se pronađe na naseljenim područjima maknuti na siguran način i prebaciti ju na sigurno područje. Pokušava se kontrolirati broj divljači na prostoru grada te će nam nabavljena oprema jako dobro doći u daljnjim aktivnostima.", rekao je Branko Kević, član Lovačkog društva "Zrinski" Vukovar.

"Jedan smo od rijetkih društava na području Hrvatske koji će sada imati dron, a s kojim podižemo našu razinu usluge na puno veću razinu.", rekao je Hrvoje Zgombić, također jedan od članova društva.