Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara na svojim je stranicama objavio Javni poziv za financiranje projekata u okviru programa sufinanciranja 2019. Sve potrebne informacije dostupne su na stranicama FORGV-a ili na linku:

http://fond-vukovar.hr/vijesti/2019/01/02/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-za-financiranje-u-okviru-programa-sufinanciranja-2019