Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i Damir Kurtović, direktor investicija u ENNA grupi obišli su radove na izgradnji kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na biomasu, u Vukovarskoj gospodarskoj zoni.

„Riječ je o novoj investiciji od 25 milijuna kuna koje je tvrtka PPD uložila u Vukovarsku gospodarsku zonu. Isti takav iznos uložen je u poslovnu zgradu koja se također završava. Nastavljamo dobru suradnju s Gradom Vukovarom i tako će biti i u budućnosti," rekao je direktor investicija Damir Kurtović.

ENNA biomasa Vukovar je kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvne biomase na lokaciji Vukovarske gospodarske zone.
Predviđena nazivna snaga proizvodnje električne energije je 495 kW električne te 1 MWth toplinske energije. Postrojenje će raditi približno 8.000 sati godišnje.
Veći dio proizvedene električne energije (93%) plasirat će se u mrežu na osnovi ugovora o otkupu električne energije s HROTE-om dok će se manji dio (7%) koristiti za vlastite potrebe i opću potrošnju na objektu kogeneracije.
Toplinska energija (oko 50%) trošit će se na području postrojenja za sušenje drvne sječke dok će se preostali dio toplinske energije plasirati vanjskim potrošačima u Gospodarskoj zoni Vukovar.
S obzirom na potrebne količine ulazne sirovine drvne sječke, blizinu priključka na elektroenergetsku mrežu i potrošnju toplinske energije, lokacija objekta je idealna.
Radovi su započeli u svibnju 2018., a završetak i puštanje u rad postrojenja kogeneracije planira se za listopad 2018. god.

„Najvažniji potez koji smo do sada uspjeli realizirati je taj da smo, ovim novim halama i pogonima u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, uspjeli dokazati kako se može uspjeti no samo je pristup bio pogrešan. Više od svega nas raduju rezultati naših napora, a to je broj poduzeća i otvorenih radnih mjesta," rekao je gradonačelnik Penava ističući kako posebno raduju upiti investitora za parcelama i uvjetima poslovanja u Vukovarskoj gospodarskoj zoni kojoj slijede nove investicije.

„U proteklih godinu i pol dana u zgradi Poly otvorilo se 30 novih tvrtki te zapošljavaju 150 ljudi. Sama Vukovarska gospodarska zona ima trenutno oko 300 ljudi koji svakodnevno posluju u njoj, a izgrađenost Zone je 60%," rekla je Marijana Grubišić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.