U Ekonomskoj školi Vukovar održan je Dan obojen poduzetništvom tijekom kojeg je upriličena svečana primopredaja opreme za projekt Praksa kod poduzetnika „Poduzmi" na osnovu Ugovora o sufinanciranju Projekta sklopljenog između Ekonomske škole Vukovar i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Ravnateljica Ekonomske škole Vukovar dr.sc. Mira Majstorović objasnila je kako je ovaj dan popraćen s tri aktivnosti koje će se u školi odvijati. Riječ je o radionici u organizaciji Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski iz Zagreba, s kojima sudjeluju na projektu uvođenja poduzetništva kao međupredmetne teme u srednje škole. Druga aktivnost je dodjela opreme koju je praktikantima Ekonomske škole Vukovar omogućio Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara za projekt koji je započeo u studenom 2017. godine, a radi se o praksi kod vukovarskih poduzetnika, dok je treća aktivnost otvaranje novog projekta Centar poduzetničkih kompetencija.

„U sklopu projekta Praksa kod poduzetnika „Poduzmi", Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara dodijelio je laptope za mentore, printer, plastifikator te potrošni uredski materijal kako bi se praksa mogla provoditi u sklopu škole", rekla je Majstorović dodavši kako će FORGV dodijeliti i naknade učenicima praktikantima koje će biti dodatni motiv i nagrada za slobodno vrijeme koje su odlučili uložiti u ovaj projekt i tako ponajprije poradili na sebi samima. Kako škola u svom nastavnom programu ne provodi praksu, ovaj hvale vrijedan projekt je nekolicini učenika omogućio praktičan rad u stvarnim poduzećima.

Događaju je nazočila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić koja je pohvalila projekt rekavši kako je isti veliki iskorak za učenike ove škole koji na ovakav način vide kako se mogu dodatno educirati, motivirati i sami napraviti te biti više zainteresirani za realni sektor i samim time si omogućiti brže zapošljavanje nakon završetka školovanja.

Za potrebu navedenog projekta Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara odobrio je 47.500 kuna.

Ravnateljica Majstorović istaknula je i novi projekt koji škola pokreće - Centar poduzetničkih kompetencija čiji je cilj osposobljavati pojedince i sve oblike zajedništva sa nedostajućim kompetencijama koje su ključne za uspjeh, stvaranje uvjeta za prepoznatljivost sudionika na projektu te učinkovito upravljanje poslovnom karijerom korisnika. Planiranim projektom se želi omogućiti prohodnost, povezivanje i osnaživanje svih sudionika u obrazovnoj vertikali, cjeloživotno obrazovanje nezaposlenih, zaposlenih i poduzetnika s nedostajućim kompetencijama. Ekonomska škola Vukovar je sastavila inicijalni prijedlog liste nedostajućih kompetencija djelatnika i učenika iz koje su vidljivi nedostaci koje prioritetno žele otkloniti u cilju učinkovitijeg i produktivnijeg poslovanja i spremnosti učenika i studenata za tržište rada. Cilj je i povećanje dodane vrijednosti u odnosu na ono što se do sada čini i stvaranje novih vrijednosti.