Na temelju Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 9/14) i Natječaja za dodjelu stipendija studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara i iz posebno prikupljenih sredstava (donacija), KLASA:604-01/15-01/2, URBROJ:2196/01-02-15-5 od 16. listopada 2015. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Vukovara utvrđuje Prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zanimanja:

- Lista studenata prve godine studija deficitarnig zanimanja
- Lista studenata druge i viših godina deficitarnih zanimanja
- Lista studenata druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja - sponzorske stipendije
- Lista studenata druge i viših godina studija ostalih zanimanja - sponzorske stipendije
- Lista studenata prve, druge i viših godina studija ostalih zanimanja
- Lista studenata koji su se prijavili na Natječaj za dodjelu stipendija, a ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

U roku od osam dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Upravnog odjela (čl. 19 stavak 3. i 4. Odluke).

Za sve eventualne upite i informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara na brojeve telefona: 032/456-545 i 032/456-543.