Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trenutno se na ljetovanju na Velom Lošinju nalazi 47 učenika iz Vukovara.

Aviotretman obavljat će se 16. srpnja od 05:00 do 07:00 sati.

Besplatan prijevoz odvijat će se svakim danom od 10 do 20 sati s pontona kraj restorana Vrške.

Sukladno Javnom Pozivu (KLASA: 550-05/24-01/3; URBROJ: 2196-1-02-24-5 od 21. 06. 2024. godine) i Odluci Povjerenstva objavljuju se rezultati prijava za ljetovanja učenika u Velom Lošinju.

Plesom i pjesmom predstavili su se na vukovarskom korzu, a dočekao ih je pročelnik Josip Paloš.

Iz Veterinarske stanice Vukovar d.o.o. obavještavaju građane kako će se dana 8. i 9. srpnja 2024. godine u vremenu od 19:00 do 21:00 sat obavljati tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara.

  • - 08. 07 2024. g. –  tretman sa zemlje – Centar grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol
  • - 09. 07. 2024. g. - tretman sa zemlje – Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, mole građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Aviotretman će se obaviti u srijedu, 3. srpnja od 19:00 do 21:00 sat.

Na put ih je ispratio zamjenik gradonačelnika Filip Sušac sa suradnicima.

Tijekom trodnevne manifestacije građani i posjetitelji imali su prilike uživati u bogatom programu.

Tretmani sa zemlje odvijat će se prama planu.