{gallery}2015/04/29/09{/gallery} Ustanove, organizacije, udruge građana, civilne inicijative i poslovni sektor koji izravno ili neizravno rade s mladima, na Sajmu su mladima ponudili informacije o svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade (mogućnosti uključivanja, popusti, stipendije, posao, volontiranje, usluge, pomoć i sl.).

Sajam je u ime Grada Vukovara otvorio Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama Siniša Mitrović.

Više o VuMI-ju

PRONI Centar za socijalno podučavanje, u okviru projekta "Info centar za mlade Vukovar", dao je i ove godine svoj doprinos obilježavanju Europskog dana informiranja mladih organiziranjem šestog Sajma ustanova i udruga za mlade grada Vukovara pod nazivom „VuMi". Sajam je održan u srijedu, 29. travnja 2015. u Borovu naselju, na Perivoju Miše Barne.

Glavni cilj sajma i ove godine je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude. Također cilj nam je ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusektorske suradnje u zajednici u svrhu razvoja kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara.

Inicijativa za organiziranje Sajma pokrenuta je od strane Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar, sastavljenog od predstavnika Grada Vukovara, Policijske postaje Vukovar – Policije u zajednici, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, te Europskog doma Vukovar, koji su ujedno i suorganizatori Sajma. Dodatna potpora ove godine Sajmu i njegovim organizatorima je Odjel za prevenciju Policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije koji će prezentirati projekt „Zdrav za 5."