Već tradicionalno u novu školsku godinu vukovarski osnovnoškolci ulaze s besplatnim bilježnicama i preobukom.

„Grad Vukovar na svojim školarcima i djeci vrtićkog uzrasta neće štedjeti,“ najavio je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava prilikom iznošenja planova za školsku godinu 2020./2021.
“Bilježnice će biti na klupama prvi dan škole, a preobuka tijekom rujna i listopada jer je potrebno odabrati veličinu broj preobuke za svakog učenika. Za preobuku svih učenika osnovnih škola na području grada Vukovara u Proračunu za 2020. godinu osigurano je 200.000,00 kn. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 892 para cvički, a za učenike od 5. do 8. razreda osigurano je 912 pari tenisica što je ukupno 1804 pari preobuke. Također, sukladno popisu učenika koji su dostavile škole, iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu, osigurano je 200.000,00 kn za tiskanje 20823 komada bilježnica, odnosno 12 vrsta bilježnica, s motivima Grada Vukovara. Na ovakav smo način željeli kućanstvima sa školskom djecom olakšati početak školske godine koji je financijski zahtjevan. Osim toga, prekrasnim bilježnicama s motivima našega grada i preobukom iz tvrtke Borovo želimo kod djeca razvijati lokalpatriotizam,” objasnio je gradonačelnik Penava.
Jedna od bitnih novosti za početak nove školske godine je osiguravanje produženog boravka u svim vukovarskim osnovnim školama. Grad Vukovar je već u prvoj godini od preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama u Vukovaru uveo program produženog boravka u sve osnovne škole koje su ispunjavale organizacijske i prostorne uvjete za održavanje produženog boravka. Tako je u šk. god. 2019./2020. produženi boravak uveden u OŠ Mitnica, OŠ Dragutina Tadijanovića, OŠ Blage Zadre i OŠ Siniše Glavaševića. U svim školama uvedena je po jedna odgojno-obrazovna skupina učenika u produženom boravku osim u OŠ Siniše Glavaševića gdje su uvedene dvije skupine, jedna na hrvatskom jeziku i pismu , a druga je skupina učenika koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i pismu. Ukupan broj učenika koji su u školskoj godini 2019./2020. Pohađali program produženog boravka bio je oko 90.
U školskoj godini koja je pred nama uvodi se program produženog boravka i u preostale dvije škole OŠ Antuna Bauera i OŠ Nikole Andrića unatoč činjenici da učenici obje škole nastavu pohađaju u istoj zgradi. Naime radi se na osposobljavanju prostora u kojem će boraviti učenici (stan u sklopu škole) za što će biti uloženo cca 200.000,00 kuna. Na ovaj način uvelike se pomaže roditeljima prvašića budući su djeca i nakon nastave na sigurnom gdje im je osiguran ručak, pisanje zadaće i vrijeme za igru. Program produženog boravka prvenstveno je namijenjen učenicima 1. i 2. razreda.
Grad Vukovar ulaže značajna sredstva za program produženog boravka i ona su u prošloj školskoj godini iznosila 750.000,00 kuna. Naime Grad Vukovar u potpunosti je financirao troškove plaća i svih materijalnih prava učiteljima u produženom boravku (njih 5), za što je utrošeno 570.000,00 kuna, zatim troškove opremanja učionica produženog boravka u iznosu od 100.000,00 kuna i troškove sufinanciranja prehrane učenika u produženom boravku u iznosu od 87.500,00 kuna. Naime učenicima je osiguran svakodnevno topli obrok-ručak. Cijena obroka-ručka u prošloj školskoj godini bila je 20 kuna, roditelji su plaćali 15 kn , a Grad Vukovar je sufinancirao trošak u iznosu od 5 kuna po obroku. U većini gradova u RH roditelji sudjeluju i u troškovima plaća učitelja te izdvajaju značajno veće iznose za produženi boravak svoje djece, a u Vukovaru sudjeluju samo u troškovima prehrane.
U školskoj godini 2020./2021. Za program produženog boravka planirano je 800.000,00 kuna. Na ovaj način Grad Vukovar se uvelike priprema za strateški cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to je Cjelodnevna nastava, za što će ipak trebati osigurati jednosmjensku nastavu u školama što iziskuje i ulaganje u dogradnju škola.

“Izborili smo se za osnivačka prava nad osnovnim školama te smo pojačali investicije u škole, kako u same objekte tako i u opremu. I ove smo godine do sada već uložili milijun kuna u škole na području grada Vukovara. Od toga je u Osnovnu školu Blage Zadre uloženo 150.000 kuna na preuređenje kuhinje i učionica, 100.000 kuna na novi sustav odvodnje i 150.000 kuna na preuređenje kupaonica. U Osnovoj školi Antuna Bauera uložili smo 150.000 kuna u preuređenje učionica za produženi boravak i nabavu opreme te 50.000 kuna u bojanje vanjske ograde. U Osnovnoj školi Josipa Matoša oličili smo učionice izmijenili stolariju gdje je to bilo potrebno te smo utrošili 150.000 kuna. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića dobila je nove instrumente za Glazbenu školu u vrijednosti od 150.000 kuna te su nabavljene nove učeničke stolice u vrijednosti 80.000 kuna,” rekao je gradonačelnik Penava ističući kako se još uvijek prati obnova Osnovne škole Nikole Andrića koju provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i Gradom Vukovarom gdje je sukladno sporazumu udio Grada Vukovara u financiranju 10%.
“Obveze što se tiče toga redovno podmirujemo te smo do sada uplatili već oko 500.000 kuna. Trenutno su u tijeku radovi na fasadi i dogradnji učionica te se nadamo kvalitetnoj dinamici radova i dovršetku radova u zacrtanim rokovima,” dodao je gradonačelnik Penava.

Sukladno podacima o upisima, Dječji vrtići bilježe porast broja upisane djece u odnosu na prošlu pedagošku godinu, odnosno dvadesetero djece više pohađat će vukovarske vrtiće što je ukupno 791 dijete. Istovremeno, u osnovnim školama Vukovar bilježi 20 učenika manje nego li prošle školske godine.
“S minusom u školama ne možemo biti zadovoljni, ali nas raduju trendovi koji već godinama bilježimo u vrtićkom uzrastu jer je to pokazatelj dobro učinjenog posla kako kroz naše pronatalitetne mjere tako i kroz pokretanje gospodarske djelatnosti u Vukovaru. U Vukovaru se zasnivaju mlade obitelji koje u Vukovaru vide svoj život, a to se očituje u porastu broja djece u vrtićima,” rekao je gradonačelnik Penava izražavajući nadu kako će se ovi pozitivni trendovi nastaviti iako na području Hrvatske i posebno Slavonije demografski loša situacija zahtjeva hitne mjere s državne razine.
“Ono što je u našoj ingerenciji mi smo napravili te su pozitivni trendovi u vrtićima i male oscilacije u školama rezultat upravo toga,” zaključio je gradonačelnik Penava.
Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević najavio je kako će svih 29 učenika kojima je potreban pomoćnik u nastavi za školsku godinu 2020./2021. i dobiti pomoćnika. Od toga se 13 pomoćnika financira kroz Projekt Bubamare i Vukovarsko-srijemske županije, a ostale će financirati Grad Vukovar, s tim da je Grad Vukovar podnio prijavu na javni poziv Ministarstva za financiranje pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2020./2021.
Kao i proteklih godina i za školsku godinu 2020./2021. osigurana su sredstva u Proračunu grada Vukovara u iznosu 800.000,00 kn za financiranje mjesečnih gradskih autobusnih karata za prijevoz redovitih učenika srednjih škola, koji imaju prebivalište na području grada Vukovara, te za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 80.000,00 kn