Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Izmjenu Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na Vukovarskoj adi 2020.) koja se objavljuje uz Javni natječaj za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na Vukovarskoj adi 2020.).

Također se uz Javni natječaj objavljuje i Uputa za prijavitelje s izmjenom.

Link na Javni natječaj