Predstavljen je projekt „Drugi dom“ koji će se provoditi u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Riječ je o organizaciji produženog boravka za učenike prvih i drugih razreda,  a o navedenome na konferenciji za novinare su govorili gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić te ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić.

„U suradnji Grada Vukovara, Razvojne agencije Vukovar i Osnovne škole Dragutina Tadijanovića uspješno je povučeno 1.444.465,95 kuna europskih sredstava za projekt kojim će za sljedećih 26 mjeseci biti osiguran produženi boravak učenicima ove škole, zaposlit će se 2 učitelja i kuhar te će biti pribavljena sva potrebna oprema za održavanje nastave“, rekao je gradonačelnik Penava te zahvalio na kvalitetnoj suradnji i izuzetno dobro pripremljenim projektima koji novac iz EU fondova dovode u Vukovar, a koji je namijenjen ponajprije za zapošljavanje stručnih osoba, opremanje te podizanja razine kvalitete usluge.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić istaknula je kako je ovo treći projekt koji je Razvojna agencija Vukovar prijavila na natječaj „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“. „Ovu ideju je razvila ravnateljica Miletić, no s obzirom kako sredstva za provedbu nisu bila dostatna, ovim projektom omogućeno je financiranje zaposlenika, nabava opreme, dodatna adaptacija prostora te sve što je potrebno kako bi se produženi boravci kvalitetno provodili“, rekla je Žilić te dodala kako VURA radi na daljnjoj pripremi projekata te će u predstojećem financijskom razdoblju i druge škole s područja grada Vukovara nastojati uključiti u svoj rad.

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić zahvalila je Gradu Vukovaru i Razvojnoj agenciji Vukovar koji su prepoznali potrebe škole te omogućili da projekt bude realiziran. „Davno smo shvatili da je produženi boravak potreba, stoga je ispočetka ovakva nastava bila održavana na volonterskoj bazi naših učitelja i pripravnika. Ovim projektom osigurana su  sredstva kojima ćemo u sljedećih 26 mjeseci raspolagati u svrhu provedbe produženog boravka“, rekla je Miletić te pojasnila kako će sredstva biti utrošena na organizaciju produženog boravka za 32 učenika u tijeku jedne školske godine. Osigurat će se radni materijali, sportska oprema, informatička oprema, besplatna prehrana i sve ostalo što je potrebno za kvalitetnu provedbu ovakve nastave. Kroz sredstva će škola biti dodatno opremljena u onim segmentima koji do sada nisu opremljeni, a to je prostor za održavanje produženog boravka i uređenje sanitarnih prostorija te ostali bitni sadržaji. „Ono što je vrlo bitno istaknuti je i zapošljavanje koje ćemo provesti putem ovog projekta, jer i 3 novouposlene osobe znače puno za naš grad“, dodala je ravnateljica Miletić.