Odlukom Gradskog vijeća Grada Vukovara imenovani su novi članovi Kulturnog vijeća Grada Vukovara, a to su Mirela Hutinec, Gorana Kušić, Jelena Miškić, Vlasta Novinc i Robert Rac.

Dana 16. siječnja 2020. godine u prostorijama Grada Vukovara održana je Konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Grada Vukovara na kojoj je za predsjednicu izabrana gospođa Mirela Hutinec, a za zamjenicu predsjednice gospođa Vlasta Novinc.