Uz porast broja upisanih prvašića u osnovne škole na području grada Vukovara (u školskoj godini 2019./2020. upisano je 25 prvašića više u odnosu na školsku godinu 2018./2019.), u gradu Vukovaru bilježi se i porast broja upisane djece u oba gradska vrtića u pedagoškoj godini 2019./2020.

Početkom nove pedagoške godine u posjet polaznicima Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II došao je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava zajedno sa zamjenicima, Ivanom Mujkić i Marijanom Pavličekom.

Gradonačelnik Ivan Penava izrazio je izuzetno zadovoljstvo postojećim porastom. „Svjedoci smo izuzetno dobrih vijesti gdje u osnovnim školama brojimo 25 više prvašića, kao i povećanje broja ukupnog broja djece upisanih u novu školsku godinu. Jednako tako, porast od 60 djece bilježimo i u vrtićima za čega smo osigurali dodatne 3 odgojne skupine te zaposlili nove odgajateljice“ rekao je gradonačelnik Penava.

Dio razloga za ovakav pozitivni trend možemo tražiti u povećanom broju radnih mjesta kao i podjeli kadrovskih stanova te uz to, i nova doseljavanja mladih obitelji. „Nadamo se da putanja u ovome pogledu kreće uzlaznom linijom, a to će nam najbolje potvrditi godine koje su pred nama“ zaključio je gradonačelnik Penava te napomenuo kako demografske mjere koje Grad Vukovar osigurava i provodi svakako doprinose pozitivnim rezultatima.

„Iz Proračuna Grada Vukovara izdvajamo značajna sredstva za rad vrtića, neprestano ulažemo i u opremu samih vrtića, obuhvaćamo i standard uposlenika i njihov broj“ rekao je naposljetku gradonačelnik Penava.

Po pitanju Centralne kuhinje koja je sastavni dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, gradonačelnik Penava istaknuo je kako se modernizacijom i opremanjem iste podiže kvaliteta, broj i učinkovitost pripreme zdravih i kvalitetnih obroka za vrtićku djecu. Rad na povećanju standarda u vrtićima osigurava se i zahvaljujući sredstvima Europske unije, pa je tako u tijeku i energetska obnova vrtića.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I, Mirjana Kulić, ističe kako nakon nekoliko godina stagnacije, ove godine broj upisane djece u vrtićima je rapidno porastao. „Prošlu pedagošku godinu završili smo sa 530 djece, ove godine, sa jučerašnjim datumom brojimo 584 djece te su skladno tome oformljene 2 nove odgojne skupine“ kazala je Kulić te pri tome istaknula kako su to sva djeca rođena u Vukovaru. Dječji vrtić Vukovar I broji 26 odgojnih skupina na ukupno 6 lokacija.

„Dječji vrtić Vukovar porast je osjetio još prošle godine kada nam je formirana nova skupina, a ove godine se također bilježi povećanje. Znatno povećanje odnosi se na broj jasličke djece i mlađe vrtićke dobi te je osnovana nova grupa u centralnom objektu uz dodatna zapošljavanja“ ističe ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II, Marina Latinović te navodi kako je u jesen 2017 vrtić brojao 151 dijete, 2018. godine 172 djece, a danas Dječji vrtić Vukovar II broji ukupno 177 djece.

Povećanje broja upisane djece u predškolskim, ali i školskim ustanovama na području grada Vukovara rezultat je podrške Grada Vukovara kao osnivača, kojemu je briga o djeci uvijek bila prioritet.