Sukladno Javnom Pozivu (KLASA: 550-05/22-01/8; URBROJ: 2196-1-02-22-5 od 11. 07. 2022. godine) i Odluke Povjerenstva dostavljamo rezultate prijava za ljetovanja na otoku Čiovo u razdoblju od 02. do 09. kolovoza 2022. godine.

Napomena: popis rezultata prijava od 32 dostavljene prijave za predmetno ljetovanje sastavljen je abecednim redom u rasponu općeg uspjeha od 5,00 do 3,44.

Nadalje, odlukom Povjerenstva preostalih 15 slobodnih mjesta predmetnog ljetovanja popunit će se učenicima od završenog 5. do završenog 6. razreda OŠ s područja grada Vukovara iz evidencije UO za društvene djelatnosti i to učenicima koji su bili zamjena i nisu ostvarili pravo na prethodno ljetovanje u Velom Lošinju u 2022. godini.  

Za sva eventualna pitanja možete se javiti na tel. 032/456-546.