20. i 21. srpnja 2022. godine u vremenu od 20:00 do 23:30 sata Veterinarska stanica Vukovar obavljati će tretmane suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara prema sljedećem rasporedu:

20. srpnja - tretman sa zemlje na području centra grada, Adice, Sotina, Mitnice, Sajmišta i Vučedola

21. srpnja - tretman sa zemlje na području Borova naselja, Lušca i Lipovače

Prilikom tretiranja koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno, kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.