Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara


Na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19. i 12/20), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19) Povjerenstvo objavljuje:


LISTA ODABRANIH KORISNIKA stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru temeljem Dodatka III. Sporazuma