Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/20-01/8, URBROJ:2196/01-02-20-24 od 30. studenoga 2020. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 20.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 19.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 19.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

4

Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara

Aktivni, zadovoljni i sretni u mirovini

Ispunjava uvjete

5

Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO)

Zdravi u pokretu

Ispunjava uvjete

6

Udruga žena Vukovar

Uključivanjem do bolje integracije

Ispunjava uvjete

7

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

„Koračajte zajedno s nama br. 3“

Ispunjava uvjete

8

Udruga umirovljenika „Vukovar Novi“ Vukovar

Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost

Ispunjava uvjete

9

Udruga „Paloma“ Vukovar

Nastavak rada vrtića za siromašne, invalidne i starije osobe

Iako projekt nije kuvertiran, ispunjava uvjete

11

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Golubica – Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim oštećenjem

Ispunjava uvjete

12

Vukovarske iskrice -  udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama

Vukovarske iskrice u gradu

Ispunjava uvjete

13

Udruga za rekreaciju Fit Infinity fitnes

Vježbom do zdravlja

Ispunjava uvjete

14

Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar

Lakše do cilja 4

Ispunjava uvjete

15

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Igraonica

Ispunjava uvjete

16

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja

Ispunjava uvjete

17

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar

ZLATNE GODINE – Društveno angažirane, sretne i zdrave

Ispunjava uvjete

18

Konjički klub Dunavski raj

„Možemo i mi“

Ispunjava uvjete

19

Podružnica Breza Vukovar

Bolje sutra Vukovarskih malaca 2

Ispunjava uvjete

20

Humanitarna udruga Duga Vukovar

Klub zdravog i održivog življenja

Ispunjava uvjete

21

Udruga Lions klub Vukovar

Halo pomoć 2021.

Ispunjava uvjete

22

Liga protiv raka Vukovar

Prevencija i rano otkrivanje karcinoma kroz edukaciju nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola

Ispunjava uvjete

23

Betlehem Vukovar

Osnovno za najmanje

Ispunjava uvjete

 

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

10

Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara

Edukacijom do zaposlenja osoba s invaliditetom

Udruge na može sufinancirati projekt s 30% vlastitih sredstava

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.