Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2021. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/20-01/7, URBROJ:2196/01-02-20-16 od 30. studenoga 2020. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 12.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 12.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 12.

 

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

4

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara

„Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“

Ispunjava uvjete

5

Pčelarska udruga „Vukovar 91“

Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“

Ispunjava uvjete

6

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Info centar za mlade Vukovar

Ispunjava uvjete

7

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Informiraj se i nasilje preveniraj!

Ispunjava uvjete

8

Mirovna grupa mladih Dunav

Vukovarski edukativno kreativni društveni atelje

Ispunjava uvjete

9

Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“

Roni-čisti-budi spreman

Ispunjava uvjete

10

Pčelarska udruga Cornacum Vukovar

Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara

Ispunjava uvjete

11

Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar 1955

Projekt 2021. Vukovar 1955

Ispunjava uvjete

12

Europski dom Vukovar

Program rada EDVU – Doprinos razvoju lokalne zajednice 2021.

Ispunjava uvjete

13

Konjički klub Dunavski raj

„Svi za jednog, jedan za sve“

Ispunjava uvjete

14

Podružnica Breza Vukovar

Bolje sutra Vukovarskih malaca

Ispunjava uvjete

15

Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar

Nacionalna izložba pasa CAC – HR 2021

Ispunjava uvjete

Lista prijedloga projekata udruga koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi projekata koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga projekta.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog projekta ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.