Udruge

Korisnici Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar uz pratnju voditelja sudjelovali su na Prvenstvu Hrvatske u bowllingu

Želiš isplanirati društveni vrt ili neki drugi prostor ili projekt? Želiš u planiranje uključiti sve osobe na koje se projekt odnosi? Ako je tvoj odgovor potvrdan, preuzmi metodu za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova.

Humanitarna udruga Duga Vukovar poziva da sudjelujete u online anketnom istraživanju o kulturi doniranja (filantropiji) u Hrvatskoj.

Udruga Mađara grada Vukovara aktivno započela godinu

LC Vukovar: Obilježen Svjetski dan bolesnika

EUROPSKI DAN ŽRTAVA KAZNENIH DJELA

Prvenstvo Hrvatske u skijaškom trčanju i trčanju na krpljama

Potrebni volonteri za rad s djecom osnovnoškolske dobi!

Brošura za osobe starije životne dobi

Mirovna Grupa Mladih Dunav u suradnji s Hrvatskim domom Vukovar organizator je STEAM SAJMA koji će se održati 19.12.2022. u prostoru rodne kuće Lavoslava Ružičke od 11 do 20 h.