PRONI Centar u svom dugogodišnjem radu zagovara sektorski i međusektorski pristup i brigu o mladima; suradnja i partnerstvo s udrugama, javnim institucijama i ključnim dionicima u stvaranju i provedbi javnih politika, neizostavan su dio našeg rada. Stoga smo u okviru svojih programa informiranja mladih iInfo centara za mlade 2009. godine oformili radno tijelo pod nazivom Savjetodavni odbor, sačinjeno od predstavnika ustanova i udruga s područja grada Vukovara i Osijeka. Cij osnivanja Odbora bio je poboljšati razmjenu informacija između relevantnih institucija i udruga koje se bave radom s mladima, te kroz Info centar za mlade, osigurati mladima kvalitetne, pravovremene i točne informacije.

Savjetodavni odbor primjer je dobre prakse umrežavanja, kojim se pokazuje kako je moguća međusektorska suradnja s ciljem poboljšanja programa, aktivnosti i usluga za mlade na području grada Vukovara. Kroz svoje djelovanje, zadnjih 14.godina, Odbor je sudjelovao u kreiranju programa, politika i aktivnosti za mlade, a što je najvažnije kroz Odbor se ukazivalo na potrebe i probleme mladih te se radilo na njihovom rješavanju kroz prijedloge mogućih aktivnosti ili kroz stvaranje ideja za pisanje projektnih prijedloga.

Nakon punih 14 godina rada u istom sastavu članovi Savjetodavnog odbora Vukovar su se odlučili na proširenje odbora uvođenjem novih članova iz područja obrazovanja i kulture. Stoga smo na Europski dan informiranja mladih (17.4.) dobrodošlicu u naš tim zaželjeli predstavnicima Gradske knjižnice Vukovar kao i Gimnazije Vukovar.

Na sastanku koji je ovom prigodom održan u punom sastavu pored upoznavanja novih članova s radom odbora, prezentirali smo rezultate Istraživanja koje smo proveli u ožujku među mladima te smo se bavili planovima za realizaciju ovogodišnjeg VuMi-ja. Dogovoreno je da će ovogodišnji Vumi imati naglasak na osobe koje se bave radom s mladima a tema bi bila mentalno zdravlje. VuMi je planiran za prvi tjedan lipnja.

Aktivnost Savjetodavni odbor financirana je sredstvama Fonda za razvoj grada Vukovara kroz Projekt “U informiranju je snaga” te sredstvima Grada Vukovara kroz program Info centar za mlade Vukovar.