Udruge

Europski dom Vukovar je organizirao dvodnevnu konferenciju Neispričane priče: mladi o suočavanju s prošlošću.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar sudjelovala je sa korisnicima „Kluba rekreativaca s intelektualnim oštećenjem“, osnovanim programom „Možemo i mi“ na 6. ljetnim igrama Specijalne olimpijade Hrvatske.

Dana 19. rujna 2019. godine u Učilištu Studium u Vukovaru održan je treći sastanak projektnog tima projekta “Eko start“ kojem su nazočili predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerskih organizacija.

U sklopu Dijaloga EU s mladima, a u suradnji sa HZZ-om, Područni ured Vukovar, CISOK provedene su fokus grupe za mlade.

06. rujna 2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start“ u centru grada Vukovara naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

06. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe.

Dana 5. 9. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Učilišta Studium održana je druga Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine s područja grada Vinkovaca.

Dana 23. 8. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je prva Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine (dugotrajno nezaposlene osobe, žene, mlade)

Dana 22.8.2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start" u gradskoj četvrti Borovo naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

Mirovna grupa mladih Dunav održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom u susret Međunarodnom danu mladih