Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima:
• 12.09. – Lipovača
• 13.09. – 3.10. – B. Naselje, Vukovar

•u vremenu od 08,00h do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Provođenje deratizacije temelji se na
- Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 )
- članku 34. Zakona o veterinarstvu ( NN 82/13, 148/13)
- Naredbe o mjerama zaštite životinja o zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2016.g. u svrhu sprečavanja pojave i suzbijanja trihineloze u RH

Deratizacija će se obavljati:
• preparatom Ratimor žitni mamac- 0,005g bromadiolona
• tvrtke – Unichem agro d.o.o..
• preparat je antikoagulant druge generacije
• otrovnost: Xn
• antidot je vitamin K 1