U toku je protuepidemijska mjera Ministarstva zdravlja.

Obavljati će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje u večernjim satima od 19:00 do 21:00 od 30. – 31. kolovoza 2016. godine na području Centra grada Vukovara.

Adulticidni tretman komaraca obavljati će ekipe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.