Uvidom u stanje na terenu i kontrolom voda stajačica dokazali smo prisustvo ličinki komaraca te vas temeljem suglasnosti Grada Vukovara obavještavamo o provođenju 13. larvicidnog tretmanu komaraca.

Od 13.-14. rujna 2016. godine u vremenu od 8,30h - 13,30h na. lokalitetima:
• otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav, Bobotski kanal, kanali na Lipovači.

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :
• Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) - tekući larvicid
• Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%) - larvicid u obliku tableta
- distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb
- proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Rukovoditelj DDD službe
mr. Ivana Penava, dipl.sanit.ing