Temeljem točke 6. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu, KLASA: 302-01/24-03/1, URBROJ: 2196-1-02-24-3 od 15. ožujka 2024., zatvara se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva. Nakon konačne procjene podnesenih zahtjeva od strane Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu, podnositeljima zahtjeva kojima se neće odobriti bespovratna potpora zbog iskorištenja proračunskih sredstava i podnositeljima zahtjeva koji nisu prošli administrativnu provjeru, nadležni Upravni odjel dostaviti će pisanu obavijest o istome.

ODLUKA