Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2023. godini. Javni poziv sadrži 5 mjera. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. (od 1. siječnja). Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 300,00 eura. Maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 6.000,00 eura.
Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 265.445,62 eura.
Javni poziv je otvoren od 26. lipnja do 26. srpnja 2023. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured 5).

PRILOZI:
JAVNI POZIV
Obrazac zahtjeva
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava da nije pokrenut stečajni postupak ni likvidacija
Tablični prikaz troškova
Izvještajni obrazac