JAVNI POZIV – ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA U GRADU VUKOVARU ZA 2020./2021. GODINU

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva s danom 31.12.2021.

 

Sukladno Javnom pozivu za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“ objavljenom dana 02. studenog 2020. te Izmjeni Javnog poziva za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“ objavljenog dana 15. ožujka 2021., obavještavaju se sve fizičke osobe – građani sa područja grada Vukovara da je s današnjim danom 31.12.2021. Javni poziv zatvoren.