GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA 

KLASA:112-02/22-01/16
URBROJ:2196-1-7-22-18
Vukovar, 04. studenog 2022.

Nakon testiranja koje je održano dana 04. studenog 2022. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

 

RANG - LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

 

1. Andrijana Vidaković – 17 bodova
2. Irena Gradečak – 15 bodova

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Dražen Čulig