Gradske vijesti

Gradonačelnik Ivan Penava sa zamjenikom Filipom Sušcem čestitao je Vukovarkama Međunarodni dan žena.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 07. ožujka 2024. godine isplaćena stipendija za mjesec veljaču 2024. godine, stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije te potpisali Ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Gradonačelnik Ivan Penava uručio je ključeve nove zgrade dekanu Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar Željku Sudariću.

Posađene su 884 sadnice od ukupno 2800 s ciljem ozelenjivanja grada.

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 05. ožujka 2024. godine i završit će 12. ožujka 2024. godine

Grad Vukovar osigurao je 5.000 besplatnih kanti za plastiku i metal.

Podsjetnik da ruska agresija na Ukrajinu još uvijek traje.

Odlična posjećenost i dobri poslovni rezultati Vukovarskog vodotornja.

Novi mural u središtu našega grada!