Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o broju i iznosu stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacija), KLASA:604-01/21-01/1, URBROJ:2196-1-02-22-587 od 18. veljače 2022. godine i Odluku o dodjeli stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacija), KLASA:604-01/21-01/1, URBROJ:2196-1-02-22-590 od 07. ožujka 2022. godine.

Odluka o broju i iznosu stipendija

Odluka o dodjeli stipendija


Obavijest o potpisivanju Dodataka Ugovora o stipendiranju studentima, koji su ostvarili pravo na dodjelu sponzorske stipendije biti će upućena pozivom na njihov broj telefona ili mail.