Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar (1. faza) upućuje na ponovnu javnu raspravu

Grad Vukovar podržao inicijativu Sat za planet Zemlju na način da će u subotu 28. ožujka od 20:30h do 21:30h ugasiti javnu rasvjetu šetnice uz rijeku Vuku i rasvjetu vodotornja.