Gradonačelnik Ivan Penava potpisao je Ugovor o upravljanju zgradom „Radnički dom“ s dekanom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar Željkom Sudarićem te mu je uručio ključeve novoobnovljene zgrade u koju će se preseliti veleučilište.

Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“  u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru“, a u sklopu provedbe Intervencijskog plana Grada Vukovara.

Gradonačelnik Ivan Penava tom je prigodom zahvalio gradskim službama i svim dionicima te partnerima na projektu koji su svojim predanim radom i trudom pomogli da vukovarsko veleučilište dobije zgradu kakvu zaslužuje. Cijeli projekt, naglasio je, bio je vrlo zahtjevan i opsežan posao.
„Veleučilište je danas, svečanim potpisivanjem Ugovora i primitkom ključeva nove zgrade, dobilo prostore koji su opremljeni po najvišim standardima za najkvalitetnije obrazovanje budućih studenata. Novi iskorak za veleučilište i studente, ali i za gradsku četvrt Borovo naselje koja novoobnovljenim „Radničkim domom“ dobiva novi izgled, ali i sadržaje. Tu su, naravno, i indirektni efekti poput skoka cijena najmova i kvadrata stambenih objekata, ugostiteljske ponude i brojni drugi. Siguran sam da će djelatnici i više od tisuću studenata veleučilišta nastaviti koristiti blagodati novih uvjeta i razviti ovu priču na još višu razinu da nam svima bude na ponos“, rekao je gradonačelnik Penava. 

Osvrnuo se i na pitanje studentskog doma i prenamjene postojećeg objekta tzv. Samačkog hotela.
„Postoji potencijal te zgrade i mi smo ga prepoznali. Projekt imamo u vidu i kroz razdoblje od tri do pet godina mogli bismo ići u realizaciju. Što se tiče statusa objekta, on je imovina Republike Hrvatske, a novi zakon na upravljanje ga nalaže, u ovom slučaju, Gradu Vukovaru te bismo se u dogledno vrijeme mogli usredotočiti na taj projekt", dao je naglasiti gradonačelnik.

Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar Željko Sudarić zahvalio se Gradu Vukovaru, Razvojnoj agenciji Vukovar (VURA), Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, djelatnicima veleučilišta te svom osnivaču Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH što su zajedničkim djelovanjem omogućili da veleučilište krene u novo poglavlje s najboljim studentskim standardom u Republici Hrvatskoj i cijeloj regiji.
„Sada ćemo imati jedan impresivan objekt koji će privlačiti studente iz Hrvatske i inozemstva te sam siguran da ćemo biti među vodećima po studentskom standardu i kvaliteti visokog obrazovanja. Novi prostor nudi sve što nam je potrebno, poput novih laboratorija koji će omogućiti i pokretanje novih studija. Sve je spremno za preseljenje te se nadamo da ćemo u novu zgradu useliti u kratkom roku. Veselimo se“, rekao je dekan Željko Sudarić.

Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju te njegova prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar kapitalni je projekt Grada Vukovara vrijednosti 8.818.267,23 eura, od čega je 5.403.093,41 eura bilo osigurano putem EU sredstava, 1.120.842,80 eura snosio je Grad Vukovar, a 2.294.131,02 eura bila su sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Podsjetimo kako je projekt bio dio Intervencijskog plana Grada Vukovara.

Grad Vukovar proveo je također i unutarnje opremanje „Radničkog doma“, u suradnji s Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je obuhvatilo potpuno opremanje zgrade namještajem, opremanje računalnom i fitness opremom te opremanje prostora za fizikalnu terapiju u svrhu izvođenja studija fizioterapije. Ukupna vrijednost unutarnjeg opremanja iznosila je 813.541,77 eura s PDV-om.

Nova i moderna zgrada, vrijedna 9.631.809 eura, u potpunosti je spremna za vukovarske studente. Svojim novim izgledom i namjnom uređena zgrada tzv. „Radničkog doma“ znatno podiže kvalitetu življenja u gradskoj četvrti Borovo naselje, a suvremenim sadržajima i opremom studentima pruža obrazovanje na visokoj razini. Preseljenjem veleučilišta na novu lokaciju Vukovar postaje još atraktivniji i privlačniji studentima iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva te se iz godine u godinu razvija u grad budućnosti i mladih.