Obavještavamo sve građane grada Vukovara da se na e-savjetovanju nalazi Nacrt Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća, temeljem kojeg će Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost nastaviti sa sufinanciranjem ovog programa.

Ukupno je predviđena dodjela 142 milijuna kuna za mjere energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama, a raspisivanje poziva očekuje se na proljeće.

Kao predlagatelj Programa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja predviđa dodjelu dijela tog iznosa, oko 28,4 milijuna kuna, ranjivim skupinama građana koje su u opasnosti od energetskog siromaštva – korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu, dok je preostali dio novca 113,6 milijuna kuna namijenjen ostalim vlasnicima obiteljskih kuća.

Socijalno ugroženim građanima će se mjere energetske učinkovitosti financirati u 100%-tnom iznosu, dok će za sve ostale građane stopa sufinanciranja biti jednaka i iznositi 60%.

Grad Vukovar razmatra mogućnost dodatnog sufinanciranja za sve odabrane korisnike grada Vukovara.

Na javni poziv biti će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta.

Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz  primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

Troškove provedbe energetskog pregleda, izrade izvješća i energetskog certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće snose građani, tj. taj se trošak ne sufinancira od strane FZOEU.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

- povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:

◦ energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.),

◦ zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom.

- cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

◦ sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima,

◦ sustavi na drvnu sječku/pelete,

◦ dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda,

◦ fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Raspisivanje javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.

E-savjetovanje programa nalazi se na slijedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13221