Grad Vukovar nastavlja raditi na projektima obnove komunalne infrastrukture na području grada, a još jedan takav projekt priveden je svome kraju.

Završena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Ive Tijardovića, a istu su obišli zamjenici gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček i Ivana Mujkić, zajedno sa suradnicima.

Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček istaknuo je kako je rekonstrukcijom Ulice Ive Tijardovića promijenjena vizura ovoga dijela grada. „Projekt rekonstrukcije obuhvatio je rekonstrukciju ceste, parkirališta, pješačke i biciklističke staze te javnu rasvjetu. U ovome dijelu gradske četvrti Sajmište sada svjedočimo urbanoj slici koja je pored novih višestambenih zgrada i blizinu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar bila neophodna“ kazao je Pavliček.

Ukupna vrijednost radova iznosi 2.422.139,29 kuna, od čega je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara projekt sufinancirao u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od 200.000,00 kuna.

Izvođač radova je tvrtka Osijek-Koteks d.d., a uz rekonstrukcije ceste, izgrađena je pješačka i biciklistička staza, nova javna rasvjeta te 26 parkirališnih mjesta.

Predsjednica Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, Ljiljana Blažević, ovom prilikom rekla je kako će Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara nastaviti podupirati sve projekte u smjeru razvoja, a radi poboljšanja kvalitete života građana grada Vukovara.  „Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ove godine sudjeluje sa iznosom od 60 milijuna kuna, a ovo je samo jedan od projekata pod vodstvom Grada Vukovara koje Fond sufinancira“ istaknula je Blažević.

Okončanjem ovoga projekta Ulica Ive Tijardovića sada je dobila reprezentativni izgled, sadržaje i funkcionalnost kakvu treba imati, obzirom na izrazito povećanje broja stanovnika u tome dijelu grada te blizinu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar.