Nakon što je prigradsko naselje Sotin dana 21. srpnja 2023. godine pogodilo olujno nevrijeme uslijed kojeg je dio građana tog naselja pretrpjelo materijalnu štetu na imovini, imenovano stručno „Povjerenstvo za procjenu štete u naselju Sotin nakon olujnog nevremena“ je u razdoblju od 23. do 26. srpnja 2023. godine izlaskom na teren obišlo 95 prijavljenih adresa te utvrdilo i procijenilo materijalnu štetu za ukupno 50 adresa na stambenim objektima i pomoćnim zgradama, odnosno na imovini građana na kojima je bilo moguće izvršiti procjenu.  

Sukladno prethodno donesenoj Odluci gradonačelnika o jednokratnoj novčanoj pomoći stanovnicima naselja Sotin radi ublažavanja posljedica olujnog nevremena od 23. srpnja 2023. godine te Izvješću stručnog Povjerenstva za procjenu štete, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći radi ublažavanja i otklanjanja posljedica olujnog nevremena stanovnicima naselja Sotin, kojom se utvrđuje način i visina jednokratne novčane pomoći oštećenicima.

ODLUKA

Djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara kontaktirati će oštećenike naselja Sotin radi moguće dostave dodatne dokumentacije.