Grad Vukovar i ove godine osigurao je sredstva za bespovratne potpore poduzetnicima s područja Vukovara, a danas su na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara najavljeni detalji javnog poziva koji će biti objavljen u ponedjeljak 26. lipnja 2023. godine.

Grad Vukovar za poduzetnike s područja grada Vukovara ove godine osigurao je sredstva u visini od 265.445,62 eura, odnosno 2 milijuna kuna.

„Ovakav vid mjere provodimo uvijek u suradnji s poduzetnicima s područja Vukovara, a od 2015. godine na ovome radimo vrlo intenzivno te smo od tada na ovaj način u gospodarstvo plasirali više od 25 milijuna kuna iz gradskog proračuna. Ta zajednička suradnja ne rezultira samo velikim novčanim sredstvima koje ulažemo već i porastom broja obrta te broja radnih mjesta u Vukovaru.“, uvodno je pojasnio gradonačelnik Penava te pozvao vukovarske poduzetnike da se prijave na javni poziv i ostvare pravo na potporu jer na taj način zajedno radimo na još boljoj gospodarskoj slici Vukovara.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac dodatno je objasnio da javni poziv ove godine sadrži 5 mjera, kako slijedi:

  1. Osnivanje i otvaranje gospodarskog subjekta
  2. Opremanje i uređenje poslovnog prostora
  3. Operativni troškovi poslovanja
  4. Nabava strojeva, uređaja, opreme, računalne opreme i računalnih programa
  5. Troškovi priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina, vode

„Kroz mjeru jedan od ukupnih prihvatljivih troškova sufinanciranje može iznositi do 90%, kroz mjeru dva maksimalni iznos sufinanciranja je 60%, kroz mjeru pod brojem tri iznos sufinanciranja može biti do 40%, mjera broj četiri omogućuje sufinanciranje u visini od 60% te kroz posljednju mjeru, mjeru pet, maksimalni iznos sufinanciranje je 50%.“, objašnjava zamjenik Sušac.

Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. godini.

Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 300,00 eura, a maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 6.000,00 eura.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić istaknula je novosti koje se uvode ove godine. „Ove godine svaki gospodarski subjekt koji želi ostvariti potporu mora imati minimalno zaposlenu jednu osobu što prethodnih godina nije bio slučaj. Javni poziv ove godine je detaljnije opisan nego što je bio prošlih godina te je u njemu definirano kako neistiniti podaci koji se dostave automatski znače administrativno odbacivanje zahtjeva. Potpora se može dodijeliti samo jednom korisniku, primjerice, ukoliko osoba ima u vlasništvu više gospodarskih subjekata, zahtjev može podnijeti samo za jedan subjekt koji je u njegovom vlasništvu. Jednako tako, definirano je da svi troškovi moraju biti naznačeni na izvodu te spojeni s računom, a i ove godine je moguće predavati predračune, odnosno ponude prema kojima se sredstva isplaćuju nakon što oni budu realizirani, a najkasnije do 15. prosinca ove godine. Bodovanje je jednako kao prošle godine, no novost je da smo uveli dodatne bodove koji se odnose na ranije korištene potpore, broj zaposlenih s područja grada Vukovara te na porast broja zaposlenih u narednih godinu dana, pa primjerice, ukoliko poduzetnik sa zahtjevom iskaže plan o dodatnim zapošljavanjima, dobiti će dodatne bodove, a isto će biti i naknadno provjereno.“, detaljno pojašnjava pročelnica Bilić te poziva poduzetnike na dostavljanje uredne dokumentacije kako bi obrada zahtjeva bila što brža i efikasnija.

Zahtjevi korisnika će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi administrativni uvjeti, zahtjevi će biti ocjenjivani i rangirani sukladno kriterijima za bodovanje.

Javni poziv biti će objavljen u ponedjeljak 26. lipnja 2023. godine te će biti otvoren mjesec dana, do 26. srpnja 2023. godine.

Obrasci zahtjeva biti će dostupni na web stranici Grada Vukovara kao i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vukovara.