Elektra Vinkovci će od 01.06.2023. godine vršiti radove na održavanju uzemljivača iskopom i polaganjem novih uzemljivačkih traka na postojećim dalekovodima 20 kV na području grada Vukovara . Popravci uzemljenja nužni su radi osiguranja sigurnosti za ljude i samog rada dalekovoda na navedenom području.

Ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista će po zahtjevu za naknadom vlasnika k.č., biti nadoknađena.

 

TEKST OBAVIJESTI