Grad Vukovar nastavlja s poticanjem poduzetnika s područja grada Vukovara pa je za dodjelu bespovratnih potpora za njih u 2022. godini u svome proračunu osigurao 1.100.000,00 kuna.

Gradonačelnik Ivan Penava danas je najavio objavu novog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, istaknuvši kako je program usmjeren na razvoj postojećih poduzetnika, ali i na sufinanciranje troškova energenata. „Na ovaj način naše poduzetnike potičemo još od 2014. godine te smo u tom razdoblju u vukovarsko gospodarstvo plasirali desetke milijuna kuna. Tada nas je svjetska kriza učila da moramo ulagati u gospodarstvo, a upravo to, ponovno u kriznim vremenima, radimo i danas. Kroz komunikaciju s poduzetnicima i strukovnim udruženjima iz domene gospodarstva razradili smo paket mjera gdje smo saslušali potrebe poduzetnika i tome prilagodili ovogodišnji program mjera za koji smo namijenili 1.100.000 kuna.“, rekao je Penava.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić pojasnila je kako je minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je za mjeru razvoja postojećih poduzetnika 50.000,00 kuna te za mjeru sufinanciranja troškova energenata 30.000,00 kuna.

Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022. godini.

Mjera razvoja postojećih poduzetnika podrazumijeva opremanje i uređenje poslovnog prostora, najam, zakup, kupnja poslovnog prostora (osim poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada Vukovara), nabavu strojeva, uređaja, opreme, troškove vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa, troškove priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina, vode te osnivanje i otvaranje gospodarskog subjekta (administrativni troškovi).

Mjera sufinanciranja troškova energenata podrazumijeva troškove potrošnje električne energije, plina, goriva (za potrebe poslovanja).

Korisnik može podnijeti samo jedan Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu za jednu ili obje mjere.

Ukoliko Grad Vukovar do završetka 2022. godine osigura dodatna sredstva za provedbu mjera ovog javnog poziva gradonačelnik može donijeti odluku o sufinanciranju zahtjeva s Rezervne liste koji zbog iskorištenja sredstava nisu bili na Listi odobrenih zahtjeva.

Korisnici bespovratne potpore su subjekti malog gospodarstva - trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti koji su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici su oni koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vukovara, a ukoliko korisnik obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja grada Vukovara, potpora se može koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo

Zahtjevi korisnika će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi administrativni uvjeti zahtjevi će biti ocjenjivani i rangirani sukladno određenim kriterijima za bodovanje.

Javni poziv biti će otvoren mjesec dana, a obrasci zahtjeva će od ponedjeljka 11. srpnja 2022. godine biti dostupni u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara.