Sukladno Odluci Župana o proglašenju prirodne nepogode (tuča) na području Grada Vukovara od 9. srpnja 2019.g., pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači i drugi oštećenici koji imaju štetu uzrokovanu elementarnom nepogodom na području grada Vukovara da izvrše prijavu štete u roku od 8 dana od proglašenja elementarne nepogode, odnosno zaključno s 16. srpnja 2019.

Šteta se prijavljuje u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara, (Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, 2. kat, ured br. 19).
Potrebna dokumentacija za prijavu štete u poljoprivredi:
- ispunjen obrazac za prijavu štete (EN-P)
- preslika osobne iskaznice
- preslika Zahtjeva za izravnu potporu za 2019.g. (List A i B od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) -
- preslika Ugovora o zakupu / posjedovni ili vlasnički list

Potrebna dokumentacija za prijavu štete na građevinama: (prijave se mogu izvršiti samo za legalizirane objekte)
- ispunjen obrazac za prijavu štete (EN-P)
- preslika vlasničkog lista
- preslika osobne iskaznice
- foto dokumentacija o šteti


Povjerenstvo za procjenu štete
od prirodnih nepogoda

 

Obrazac za prijavu- EN-P
Odluka o proglašenju elementarne nepogode