Povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana, Odlukom gradonačelnika grada Vukovara odobrava se mogućnost produženja radnog vremena do 4,00 sata ugostiteljima sa područja grada Vukovara iz skupine „restorani" i „barovi" u dane kako slijedi:
- 22. prosinca 2017. g. (petak na subotu)
- 23. prosinca 2017. g. (subota na nedjelju)
- 24. prosinca 2017. g. (nedjelja na ponedjeljak)
- 25. prosinca 2017. g. (ponedjeljak na utorak)
- 29. prosinca 2017. g. (petak na subotu)
- 30. prosinca 2017. g. (subota na nedjelju)
- 31. prosinca 2017. g. (nedjelja na ponedjeljak)
Ugostitelji koji produže radno vrijeme dužni su pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 155/13) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

Odluka