Od 01. do 03. lipnja 2023. godine u vremenu od 19:30 do 23:00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara kako slijedi:

01. lipnja 2023. godine područje centra grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

02. lipnja 2023. godine područje Borova naselja, Lipovače, Lušca, Adice, Priljeva

03. lipnja 2023. godine područje naselja Olajnica, Rupe,  Adica, Lužac, Borovo naselje uz Bobotski kanal (Budžak, Vinkovačka ulica, Trokut, Vinogradska do Bosanske ulice)

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta tretiranje se odgađa za sljedeći povoljniji termin.