Na temelju članka 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, kao nositelj izrade upućuje

O B A V I J E S T

o izradi Izmjena i dopuna UPU „Šire središte grada" (UPU-1)

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/15) započet postupak izrade Izmjena i dopuna UPU "Šire središte grada" (UPU-1) ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/11).

Detaljnije informacije o tijeku izrade prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ili na telefon 032/456-572.

S poštovanjem.

Pročelnica
mr.sc. Ivana Arambašić

 

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-1