Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na temu ugrožene realizacije projekta „Vukovar Tower“.

Kako je već poznato, dana 4. svibnja 2019. godine Grad Vukovar je sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine postojećeg hotela Dunav s tvrtkom Immo Invest Partner Vukovar d.d. iz Vukovara, koja na predmetnoj lokaciji želi izgraditi novu građevinu pod nazivom „Vukovar Tower“ s ukupnom  vrijednošću investicije od oko 185 milijuna kuna. Postojeći hotel „Dunav“ planira se srušiti, a na njegovom mjestu izgraditi novi objekt do 36 katova, odnosno visine do 200 metara.

„Protekom ovog vremena dojma smo kako Vlada RH i Ministarstvo kulture i medija svojim postupcima odbijaju inozemnu investiciju kako za Vukovar, tako i za zapostavljenu Slavoniju, ali i cijelu Hrvatsku.

Naime, zgrada postojećeg Hotela Dunav nije zaštićeno kulturno dobro, no koristeći mehanizam Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija pod zaštitu je stavilo gotovo cijelo središte Vukovara, područje od Luke Vukovar pa do Vukovarskog vodotornja površine 88 hektara, na kojem tek 3,6% objekata ima status kulturnog dobra. Ta činjenica onemogućuje gotovo bilo kakav zahvat na tom području bez odobrenja navedenog ministarstva. Bitno je istaknuti kako je u postupku donošenja Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ u koju se Grad Vukovar upustio u svrhu realizacije projekta, od 19 pozvanih javnopravnih tijela, jedino Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, uputilo prigovore i primjedbe koji onemogućuju izmjenu plana.

U cilju rješenja cjelokupne situacije, održano je više sastanaka između predstavnika Ministarstva kulture i medija te predstavnika Grada Vukovara. Na jednom od njih postižemo dogovor uz izričitu uputu ministrice Nine Obuljen Koržinek da Grad Vukovar naruči Izmjenu konzervatorske podloge, nakon čega će se steći uvjeti te će Ministarstvo kulture i medija dati suglasnost na projekt. Grad Vukovar postupa sukladno uputi, nakon čega zaprima odgovor Ministarstva kulture i medija da je navedena Izmjena manjkava.

Gradska uprava Grada Vukovara kroz prethodne godine svojim djelima dokazala je usmjerenost na napredak, razvoj, investicije i radna mjesta. Srž problema krije se u tome da Vlada RH ne dijeli iste ciljeve u svom radu te da Ministarstvo kulture i medija te Konzervatorski odjel blokiraju razvoj grada Vukovara, za što nisu zaduženi.

Naposljetku, za zaključiti je kako je glavni krivac što ova investicija nije u realizaciji Vlada RH i Ministarstvo kulture i medija, a ne Grad Vukovar.“, zaključio je gradonačelnik Penava te dodao kako su arhitekti ponukani argumentom Ministarstva kulture i medija, kako uz Dunav ne postoje tako visoke građevine, posjetili gradove u kojima se takve građevine na obali Dunava nalaze te pratili tok Dunava i otkrili 9 gradova i tornjeva u  kojima su iste izgrađene ili se planiraju izgraditi.

Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček istaknuo je kako Vlada RH i Ministarstvo kulture i medija šalju izuzetno lošu poruku potencijalnim investitorima u pogledu cijele Hrvatske. “Ovo bi bila najveća investicija u kontinentalnom dijelu Hrvatske u turizmu u zadnjih 30 godina, no zahvaljujući ministrici kulture ona se i dalje stopira. O samom projektu bio je upoznat i predsjednik Vlade RH g. Plenković kada su njemu i 7 ministara u Uredu gradonačelnika investitori osobno održali prezentaciju, nakon koje je rečeno kako će u roku od 2 mjeseca problem biti riješen. Od tog sastanka je prošlo 2 godine, a mi smo i dalje na istom mjestu“ rekao je zamjenik Pavliček te dodao kako se Hrvatska i Slavonija voli otvaranjem radnih mjesta i ovakvim investicijama, a ne mrtvim slovima na papiru.

„Ovakvim projektom bi grad dobio novo mjesto na turističkoj karti Hrvatske, postao bi centar kongresnog turizma i živnuo bi kao grad u turističkom pogledu. Cijeli centar grada bi dobio novu vizuru, a ovako u samom centru grada imamo derutnu građevinu, koja će  još dogledno vrijeme ostati takva“ zaključio je naposljetku zamjenik Marijan Pavliček.