Održana je završna konferencija EU projekta „Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtućima“, u sklopu Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara“. Konferenciji je nazočila zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić, ravnateljice dječjih vrtića Mirjana Kulić i Marina Latinović, direktorica Vukovarske razvojne agencije Vedrana Žilić te mnogi drugi uvaženi gosti.

Zamjenica Mujkić je ovom prigodom istaknula kako je ovo drugi projekt iz Intervencijskog plana Grada Vukovara koji je dovršen. „Ukupna vrijednost ovog projekta je 700.646,25 kuna, od kojih je EU sufinanciranje 595.549,31 kuna, odnosno 85%.  Ovime Grad Vukovar pokazuje brigu za najmlađe jer se u kuhinji pripremaju obroci za oko 800 djece koja pohađaju Dječji vrtić Vukovar I i Dječji vrtić Vukovar II“, rekla je Mujkić te izrazila nadu kako će kuharice imati ugodniju radnu atmosferu, a djeca kvalitetnije obroke.

Projektom je obnovljena i modernizirana centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima kako bi se poboljšali uvjeti rada u kuhinji te nabavljena nova i suvremenija oprema. Obnova centralne kuhinje obuhvaćala je rekonstrukciju električnih i strojarskih instalacija kao i dio vodovodne i kanalizacijske mreže te nabavu potrebne kuhinjske opreme.  Provedbom projekta stvorili su se bolji uvjeti za pripremu obroka za dječje vrtiće u gradu Vukovaru, čime se unaprijedila kvaliteta života građana i građanki, osobito onih najmlađih, a samim time osigurana je i kvalitetnija usluga roditeljima vrtićke djece.