Zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić nazočila je početnoj konferenciji EU projekta „Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima", čija je svrha obnova i modernizacija centralne kuhinje za prehranu djece u vrtićima kako bi se poboljšali uvjeti rada u kuhinji nabavom nove i suvremenije opreme.

„Ovaj projekt je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara te je bio čvrsto pozicioniran s obzirom da se radi o potrebama dječjeg vrtića i naših najmlađih", rekla je Mujkić te dodala kako već duže vrijeme ravnateljice upozoravaju da uvjeti za rad kuhinje nisu optimalni. „S obzirom na ukazani problem, vidjeli smo izvrsnu priliku da takav projekt financiramo putem Intervencijskog plana", naglasila je zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić.

Provedbom projekta stvoriti će se bolji uvjeti za pripremu obroka za dječje vrtiće u gradu Vukovaru, unaprijediti kvaliteta života, osobito onih najmlađih, a samim time osigurati i kvalitetnija usluga roditeljima vrtićke djece.

Zahvaljujući Gradu Vukovaru što ih je uvrstio u Intervencijski plan, ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1, Mirjana Kulić je pojasnila kako je u kuhinji sve dotrajalo. „Kada je kuhinja počela s radom bila je predviđena za pripremu 700 obroka, no sada naše kuharice pripremaju nešto više od 1.400 obroka svaki dan. Upravo ovom modernizacijom i pozitivnom pričom, podići ćemo kvalitetu rada, ali i našim kuharicama omogućiti lakši rad", zaključila je Kulić.

Obnova centralne kuhinje obuhvaća rekonstrukciju električnih i strojarskih instalacija kao i dio vodovodne i kanalizacijske mreže te nabavu potrebne kuhinjske opreme. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njegova ukupna vrijednost je 700 tisuća kuna od kojih je EU sufinanciranje 600 tisuća, a Grad Vukovar 100 tisuća kuna.

Projekt provodi Grad Vukovar, a partneri na projektu su Dječji Vrtići Vukovar 1 i Dječji vrtić Vukovar 2 te Razvojna agencija Vukovar.