Djeca iz dječjeg vrtića Vukovar I postaju dio obilježavanja Noći Muzeja. Suradnja s lokalnom zajednicom je iznimno važna za odgojno-obrazovni rad vrtića. Stoga nam je bilo iznimno drago prihvatiti poziv Muzeja Vučedolske kulture o stvaranju izložbe likovnih radova naših najmanjih koji će biti izloženi u muzeju prilikom obilježavanja Noći muzeja.

Starije i mješovite odgojne skupine svih objekata su sudjelovali u ovom projektu. Kroz više od tjedan dana, muzejska pedagoginja, gospođa Mirna Levaković Lombarović, provodila je radionice s djecom.
Djeca su obnovila postojeće ili usvojila nove spoznaje o prostorima muzeja, ljudima koji rade tamo i predmetima koji se tamo nalaze. Isto tako, djeca su imala prilike otkriti zašto nam je muzej važan i koliko je bitan posao arheologa. Neka djece su i prije bila u posjeti muzeju, pa su opisivali što su tamo vidjeli. Drugi će tek imati priliku za to, a najbolji trenutak za otkivanje čari muzeja je upravo Noć muzeja.
Razlog tome više je i to što su sva djeca crtala neke od najvažnijih elemenata Vučedolske kulture, a njihovi radovi će upravi i biti izloženi uoči Noći muzeja.

Stoga sve roditelje pozivamo da 31.1. posjete muzej Vučedolske kulture i, skupa s djecom pronaći njihov uradak te pogledaju ostale.

Cilj ovakve inicijative je muzej više približiti djeci, a samim time i roditeljima te od samih početaka spoznavati svoju prošlost i razvijati ljubav prema muzejima.