Kraći program predškole dječjeg vrtića Vukovar 1 provodit ćemo u područnom objektu Vukovar Novi (Županijska 15) u vremenu od 16.00 do 18.00 počevši od 2. listopada 2017.

Kraći program predškole Interkulturalne osnovne škole 'Dunav' provodit će se u prostorima Interkulturalne osnovne škole 'Dunav' (Ulica Blage Zadre 3, Borovo naselje). Kontakt telefon: 098 346 706

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju pohađanje programa predškole je obavezno za svu djecu u godini pred polazak u školu.