Pozivamo roditelje koji su podnijeli zahtjev za predupis u kraći program predškole dječjeg vrtića Vukovar 1 na roditeljski sastanak koji ćemo održati 26. rujna 2017. u 16.00 u područnom objektu Vukovar Novi (Županijska 15).
Molimo roditelje koji to nisu učinili da na roditeljski sastanak donesu rodni list djeteta, liječničku potvrdu te ispunjen Upitnik o djetetu koji mogu naći na stranicama našeg vrtića www. djecjivrticvukovar1.hr