{gallery}2014/05/20/03{/gallery}Udruga za podršku žrtvama i svjedocima osnovana je 2006. godine sa željom da se promijeni sadašnje stanje u kojem su svjedoci i žrtve kaznenih djela i prekršaja prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.
Cilj Udruge i njezin djelokrug rada usmjeren je na poboljšanje položaja žrtava i svjedoka, unapređenje postojećeg sustava podrške svjedocima i žrtvama te zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka.
U srpnju 2013. godine Udruga je otvorila Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja sa besplatnim brojem 116 006. Uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj te Ministarstva pravosuđa, Udruga je ovim važnim pothvatom uspjela prilagoditi kvalitetu podrške žrtvama i svjedocima, propisanu europskom Direktivom o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina (2012/29/EU).
Standardizirani europski i besplatni broj 116 006, pozivateljima je dostupan svakim radnim danom od 8 do 20 sati, a osnovne usluge koje se korisnicima pružaju su: emocionalna podrška, informacije o njihovim pravima i gdje ta prava mogu zatražiti, upućujući ih na relevantne udruge i institucije.
Građani se mogu javiti u pozivni centar bez obzira na to jesu li pokrenuli postupak pred sudom, jer jedan od najvažnijih ciljeva pozivnoga centra jest pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima prije, tijekom i nakon sudskog postupka.
Otvaranjem pozivnog centra Udruga je doprinijela razvoju sustava podrške žrtvama i svjedocima u cjelini te je približila uslugu podrške građanima Republike Hrvatske kojima takva usluga nije bila dostupna.
U istoj godini, Udruga je otvorila i Referentni centar za procjenu potreba žrtava i svjedoka. Osim već navedenih usluga, korisnicima se u referentnim centrima pruža i besplatno psihosocijalno savjetovanje. Trenutno su aktivna dva centra - u Vukovaru i Osijeku.
Uza sve dosad provedene projekte, Udruga redovno sudjeluje i u humanitarnim aktivnostima skupljajući donacije materijalne prirode za svoje korisnike te za socijalno ugrožene obitelji. Ipak, najveći su ponos Udruge volonteri koji aktivnim poklanjanjem svoga vremena doprinose boljem društvu. Trenutno njih 39 tjedno volontira u Nacionalnom pozivnom centru, a uz dežurstva jedna od aktivnosti su i redovne edukacije koje ih pripremaju za ovaj zahtjevan angažman.
Ukoliko ste žrtva, svjedok, oštećenik ili član njihove obitelji i prijatelj, slobodno nam se obratite na besplatan broj 116 006 kako bi na vrijeme saznali svoja prava i gdje potražiti pomoć.