{gallery}2014/05/22/01{/gallery} Nakon što je Hrvatski Crveni križ pokrenuo apel za prikupljanje pomoći stanovnicima koji žive na područjima pogođenim poplavom u Republici Hrvatskoj Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar uključilo se u akciju 17.05.2014. godine kada je odvezena prvo pošiljka sa humanitarnom pomoći (pokrivači, madraci, ručnici itd.) u sportsku dvoranu u grad Otok.

- U prostorijama vukovarskog Crvenog križa sabirno je mjesto gdje građani mogu donositi humanitarnu pomoć. Kako su građani Vukovara donosili humanitarnu pomoć tako smo punili vozila Crvenog križa i već sa 18. 5. 2014. humanitarna pomoć je u nekoliko navrata odvezena u sportsku dvoranu, te u regionalno skladište Crvenog križa Županja i skladište Crvenog križa Vinkovci, kako bi pomoć što bliža za stanovništvo pogođeno poplavom. Moram pohvaliti građane Vukovara koji su solidarno i neprekidno donosili u Crveni križ odjeću, hranu, higijenske potrepštine, dječju hranu, vodu..... – rekla je Zorica Grgić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

Stanovnici koji su proteklih dana morali napustiti svoje domove sa poplavljenih područja (Gunja, Drenovci, Račinovci, Posavski podgajci, Rajevo selo, Soljani, Strošinci), a koje je evidentirao Crveni križ Vukovar, smješteni su uglavnom u privatnom smještaju na području Vukovara, Bogdanovaca, Lovasa, Tovarnika, Tompojevaca, Negoslavaca i Trpinje. Do danas je u evidenciji GD Crvenog križa Vukovar sa poplavljenih područja prijavljeno 408 osoba.

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar u suradnji s Gradom Vukovarom pripremilo je ovih dana u Sportskoj dvorani u Borovu naselju 200 ležaja za slučaj potrebe smještaja stanovništva, a u sklopu iste sportske dvorane organizirano je i privremeno skladište za smještaj i distribuciju humanitarne pomoći koja stiže kamionima. Na području Vukovara ima dosta volontera koji vrijedno rade u sportskoj dvorani, a isto tako i u prostorijama Crvenog križa Vukovar u Ulici 204. Vukovarske brigade. Dežurstvo je ustanovljeno 24 sata.